Kategorier
Mail opsætning

Automatisk videresendelse

Automatisk videresendelse af indkomne mails kan ske via menuen Mailserver.

Det kan også gøres under Indstillinger -> Filtre i webmail klienten

Den findes her: https://admin.jhpb.dk