Kategorier
Mail opsætning

Servernavne

Indgående server = mail.jhpb.dk

Udgående server = mail.jhpb.dk

IMAP & POP3 bruges teknisk set ved indgående server/modtagelse af mail.

SMTP bruges teknisk set ved udgående server/afsendelse af mail.

Hvis muligt skal der benyttes SSL/TLS i kommunikationen (så kodeord bliver beskyttet og ikke kan aflures)

Portene 110 (POP3) og 143 (IMAP) vil begge lukket i nær fremtid

Der bør vælges:

 • IMAP
  • IMAP SSL/TLS – port 993
  • IMAP – port 143 (usikker)
 • POP3
  • POP3 SSL/TLS – port 995
  • POP3 – port 110 (usikker)
 • SMTP
  • SMTP TLS – port 587
  • SMTP SSL – port 465
  • SMTP – port 25 (usikker)

Godkendelse sættes til “Adgangskode”/”Plain” (ikke MD5 Challenge-Response, NTLM eller HTTP MD5 Digest)

En moderne mailklient/mailprogram bør selv sikre, at der blive kommunikeret på en sikker måde.